⚙️ Hướng dẫn cài đặt chương trình làm mặc định khi mở file trên Windows 10 và Windows 7

143 Lượt xem
Published
⚙️ Trong video này sẽ giúp các bạn biết được:
☑️ Cách cài đặt chương trình làm chương trình mặc định khi mở 1 file nào đó trên Windows 10.
☑️ Cách cài đặt chương trình làm chương trình mặc định khi mở 1 file nào đó trên Windows 7.
???? Website: https://lekimquoc.com
????‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
???? Điện thoại: 0932.022.033