03 Hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn nhạc MuseScore part 3

7 Lượt xem
Published
Chia nhỏ note, thêm ô nhịp, xóa ô nhịp trong musescore
Thêm chữ, fonts chữ
Khóa nhạc, thêm khuông nhạc
Thêm tablature...
Thể loại
Hướng Dẫn Sử Dụng