#390]Làm sao tìm việc nếu chưa có hướng dẫn của EDD? Certify online vẫn như cũ?DE 8405 ? DE238?

7 Lượt xem
Published
Ledinhvlogsusa#cuocsongmy#CALIFORNIA#edd#timviec

LeDinh không phải là CPA, không phải là luật sư, không phải là chuyên gia và cũng không làm cho cơ quan chính phủ! Những chia sẽ ở kênh LeDinh vlogs- USA chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Quý vị phải là người tự xác minh, tự đưa ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể của mình và tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Nếu quý vị muốn có những lời khuyên cụ thể, chính thức (legal advice) hãy liên hệ với các dịch vụ, các chuyên gia CPA, Accountant (kế toán), Attorney (luật sư)...để họ có thể xem hồ sơ cho trường hợp cụ thể của quý vị.
Xin chân thành cảm ơn quý vị
Mời quý vị nhấn vào link này để xem cách tìm việc theo hướng dẫn EDD
https://youtu.be/ZsCdxvljAsA
https://youtu.be/Ib01AafQkO4
Mời quý vị nhấn vào link này để xem cách đăng ký Caljobs
https://youtu.be/Susi6ngbafg


DISCLAIMER:
This video and my comments are made according to only my personal experiences. This video is only for information, not for legal advice. It is the responsibility of the viewers to verify all information as information may be inaccurate or outdated. LeDinh is not a CPA, attorney, insurance agent, lender, EDD, or other government employees or financial advisor. The content in this video shall not be construed as legal, financial, tax, government, or other advice. You are urged to contact a certified professional or lawyer to help your individual needs.
Thể loại
Hướng Dẫn Làm