(App SmartTV) HappyChick TV - trải nghiệm free hàng triệu game PSP-NES-64N-DC

25 Lượt xem
Published
⚙️ Thông tin app:
- Tên: HappyChick TV
- Miễn phí app và dữ liệu game
- Nguồn game phong phú các loại PSP-NES-N64
- Ko Hỗ trợ hiển thị icon ngoài màn hình chính( dùng app MTchanel đưa ra ngoài
- Hỗ trợ cả TV box lẫn smart TV
- Hỗ trợ dùng chuột và remote
- Game tải trực tiếp trên app Happychick
- Dùng tay game Bluetooth kết nối chơi luôn - không
cần map phím

⚙️Yêu cầu:
- HDH: 5.0+
- Mạng 30mb

⚙️Cách cài file:

- Trực tiếp:
+Trên ChromeTV- Nhập Link -Tải về cài trực tiếp
(Lấy link rút gọn - nhập Chrome tải về)

- Gián Tiếp
+ Tải về từ máy tính -coppy vào Usb -cắmTV -cài file
+ Tải về Điện Thoại - up GG drive ĐT - mở GGDrive TV- Tải file - Cài đặt
+ Tải về ĐT android - Mở Xplore ĐT và TV - share File - mở file - cài đặt

⚙️Link HappyChickTV

- Link GG drive

https://drive.google.com/file/d/134MornZMW2F5GT5IiVMkynxgDNXgPrDU/view?usp=drivesdk

- Link Trang chủ Happychick
Http://HappyChick.hk

⚙️ Link MTchanel đưa icon ra MH

https://drive.google.com/file/u/1/d/1PIZeaH9fTv5vvMiLCmMZXRzVM-u96ZQM/view

*Links rút gọn nhập Chrome- tải trực tiếp:
Https://bit.ly/2KUXPyO

➡️Hướng dẫn chia sẻ file APK lên TV để cài app:
1. Dùng Điện thoại android

https://youtu.be/WhRewKZ_yvU

2. Dùng Iphone/Ipad

https://youtu.be/dzca0LuKeCs

⚙️ Editor by DoanhChinh Tan
Thể loại
Hướng Dẫn Cài Đặt