Hướng dẫn sử dụng prezi - Ngắn gọn - Chi tiết [Giảng viên-Nguyễn Tiến Dũng]

4 Lượt xem
Published
Mọi người có thể bấm vào các mốc thời gian dưới đây để đến các nội dung tương ứng.
00:00 - Đăng ký tài khoản và đăng nhập
01:30 - Giới thiệu giao diện và các công cụ của prezi
04:04 - Cài đặt phông chữ Tiếng Việt
05:05 - Hướng dẫn thao tác khi tạo bài thuyết trình
11:40 - Chuyển đổi bài thuyết trình powerpoint sang prezi
13:51 - Coppy trang trình bày từ bài này sang bài khác
15:14 - Lưu và trình bày bản thuyết trình
Thể loại
Hướng Dẫn Sử Dụng