HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FONT CHỮ VÀO MÁY TÍNH (AI CŨNG LÀM ĐƯỢC)

20 Lượt xem
Published
Video hướng dẫn cài đặt font chữ vào máy tính. Cách cài đặt font chữ vào máy tính có rất nhiều cách ở đây mình xin chia sẽ 2 cách nhé:
- Cách 1: Copy tất cả font chữ, chuột phải chọn install.
- Cách 2: Copy tất cả font muốn cài đặt, sau đó vào ổ đĩa C, tìm đến mục Windows, tiếp tục chọn mục Fonts, bấm chuột phải Paste (dán).

- Link tải Font Chữ Tiểu Học: https://download.com.vn/font-chu-tap-viet-tieu-hoc-111009
- Link tải Font VNI- đầy đủ nhất cho máy tính: https://download.com.vn/bo-font-vni-day-du-7936

#ThanhTaiKM #CaiDatFontChuVaoMayTinh #CaiPhongChu
Thể loại
Hướng Dẫn Cài Đặt