HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PLUGIN CHO SKETCHUP 2021- dễ nhất - dropzone. install the plugin for sketchup 2021

28 Lượt xem
Published
Plugin Sketchup tồn tại ở 2 dạng là đuôi .rbz và đuôi .rb (kèm theo 1 folder )
- muốn cài cùng lúc nhiều Plugin thì các bạn cài Plugin tt_dropzon và bộ thư viện của nhóm Plugin này TT_Lib_2.12.0_17-10-2018 (nếu trước đó bạn chưa từng cài bộ thư viện, còn cài rồi thì thôi nhé).
+ Link Plugin
https://drive.google.com/drive/folders/10AlZGof5e3FeLPIn69ENufEK5K-pVMiz?usp=sharing
The Sketchup plugin exists in two forms, the .rbz extension and the .rb extension (with a folder of the same name).
- If you want to install multiple Plugins at the same time, you install the Plugin tt_dropzon and the library set of this Plugin group TT_Lib_2.12.0_17-10-2018 (if you have never installed the library before, then install it then okay).
+ Link Plugin
https://drive.google.com/drive/folders/10AlZGof5e3FeLPIn69ENufEK5K-pVMiz?usp=sharing
................
Nếu bạn thấy video này có ích cho bạn thì đừng quên like và share video này cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi .
If you find this video useful to you, do not forget to like and share this video for everyone to know. Thank you for always supporting and watching the channel. I will try to create the best quality products to help you in the learning and working process.
Thể loại
Hướng Dẫn Cài Đặt