Hướng Dẫn Cài Đặt Tortoisegit và Git

12 Lượt xem
Published
Hướng Dẫn Cài Đặt Tortoisegit và Git SCM
Video này sẽ chia se và Hướng Dẫn Cài Đặt Tortoisegit và Git scm để checkout source từ gitHub hoặc gitLap... về máy local
Các Link download :
https://tortoisegit.org/download/
https://git-scm.com/downloads
Thể loại
Hướng Dẫn Cài Đặt