Hướng dẫn cài đặt và sử dụng OneNote - Sổ tay trực tuyến miễn phí trên nhiều thiết bị

6 Lượt xem
Published
0:00 Cài đặt Onenote trên Windows 10.
0:30 Giới thiệu giao diện và tính năng của OneNote
1:35 Đồng bộ dữ liệu với điện thoại và thiết bị khác
2:25 Tạo Sổ mới trong OneNote
4:45 Vẽ trên OneNote
5:50 Tìm kiếm OneNote
6:20 Bảo vệ sổ tay bằng mật khẩu
6:48 Chia sẻ Sổ tay cho nhiều người sử dụng
Thể loại
Hướng Dẫn Cài Đặt