Hướng dẫn cài đặt ZOOM trên điện thoại | Đào Khắc Cử

10 Lượt xem
Published
Hướng dẫn sử dụng zoom meeting để học online trên máy tính dành cho học sinh học trực tuyến. Cách sử dụng zoom meeting chi tiết từ a đến z.


------ Kết nối với Đào Khắc Cử :
Hotline: 078.22222.11
Website: http://bogiacongnghe.com (Bố Già Công Nghệ)
https://www.facebook.com/DaoKhacCu


#kinhdoanh, #banhang, #vaway #daokhaccu #bogiacongnghe
Thể loại
Hướng Dẫn Cài Đặt