Hướng Dẫn Chi Tiết Làm Xe Tank Mini Điều Khiển Bằng RF Có Cam FPV - Arduino | Kênh Sáng Tạo Trẻ

73 Lượt xem
Published
Video hướng dẫn thực hiện xe điều khiển từ xa qua sóng RF và stream hình ảnh từ xe về màn hình điện thoại chi tiết.
Code Arduino và thư viện: https://drive.google.com/drive/folders/1crII5euF0t2q9lEw1uF0a75TeMcdFPIo?usp=sharing

Các sản phẩm khác:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVBTgOI7Ir4PxKc6U8Zp-iaIIk81ISVcA
Thể loại
Hướng Dẫn Làm