Hướng dẫn làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên phần mềm thi/kiểm tra trắc nghiệm của Học viện

22 Lượt xem
Published
Hướng dẫn làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên phần mềm thi/kiểm tra trắc nghiệm của Học viện Hành chính Quốc gia.
Thể loại
Hướng Dẫn Làm