Hướng dẫn làm kính hiển vi - Instructions for making a microscope

36 Lượt xem
Published
Để làm một kính hiển vi, các bạn cần phải có:
- Vật kính: mắt đọc đĩa CD, mắt laze,.. Hoặc thấu kính có tiêu cự nhỏ.
-Thị kính: một kính lúp có tiêu cự lớn hơn.
-Ống nước PVC.
-Chân kính,...các bạn tự sáng tạo theo khả năng của mình.
Thể loại
Hướng Dẫn Làm