Hướng dẫn làm thủ tục online để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 | Dqn #160

1 Lượt xem
Published
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, trong đó cho biết thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 có thể thực hiện online, không cần phải nộp hồ sơ trực tiếp.
Thể loại
Hướng Dẫn Làm