Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu D2D - Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 - Phần 3

80 Lượt xem
Published
Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu D2D - Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp 2 - 31/07/2020 - Phần 3

File Excel - Ý chính Toàn bài: http://bit.ly/D2D_Excel_1

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 31/07/2020
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 2: https://youtu.be/FVi9x-ht-H4
Link Phần 4:

Bùi Huy Hiệp - 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook: https://fb.com/JPierpontBui

Đăng ký Tài khoản Chứng khoán chỗ Mình để nhận được Hỗ trợ Tư vấn Tốt nhất
Mở Trực tiếp hoặc Từ xa - Link: http://bit.ly/MTK_MAS

Khóa học Chứng khoán - Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội - Link: http://bit.ly/Khoa_hoc_CK_HN
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa - Link: http://bit.ly/Khoa_hoc_CK_Online

Đăng ký tham gia Nhóm Chat Chứng khoán Telegram - Định hướng Đầu tư Dài hạn
Link Đăng ký: http://bit.ly/Nhom_Chat_Chung_Khoan