Hướng dẫn sử dụng bảng JAMBOARD trong dạy học trực tuyến

33 Lượt xem
Published
Hướng dẫn sử dụng bảng Jamboard trong dạy học trực tuyến:
- Giáo viên sử dụng bảng Jamboard để giảng bài.
- Học sinh tham gia viết vào bảng Jamboard.
Thể loại
Hướng Dẫn Sử Dụng