HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN PHÂN TÍCH - KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - HUFI

25 Lượt xem
Published
Cân phân tích là gì? Định nghĩa và phân loại cân phân tích
I. Định nghĩa cân phân tích, cân phân tích điện tử
- Cân phân tích: Là một dạng cân điện tử tiểu ly dùng cho việc cân đo đong đếm, cân phân tích có ưu điểm cho độ sai số cực kỳ nhỏ, với độ chính xác đến từng 0.1mg . Cân phân tích chủ yếu dùng trong các phòng thí nhiệm (Cân phòng thí nghiệm), cân phân tích dùng để cân sản phẩm và mẫu vật.

II. Mục đích sử dụng cân phân tích, cân phân tích điện tử
- Cân phân tích điện tử có khả năng cân thường rất nhỏ vì vậy nó được sử dụng để cân phân tích các mẫu có khối lượng nhỏ, độ phân giải và chính xác cao, giá trị lớn, rất thích hợp sử dụng trong các phòng thí nghiệm , các viện nghiên cứu

III. Đối tượng sử dụng cân phân tích
- Cân phân tích điện tử thường được sử dụng trong các phòng thì nghiệm , viện nghiên cứu, các công ty về ngành công nghiệp, các công ty hóa chất,....

IV. Phân loại cân phân tích điện tử
1. Cân phân tích 2 số lẻ
Sai số : 0,01mg

2. Cân phân tích 3 số lẻ
Sai số : 0,001mg

3. Cân phân tích 4 số lẻ
Sai số : 0,0001mg

4. Cân phân tích 5 số lẻ
Sai số : 0,00001mg
Thể loại
Hướng Dẫn Sử Dụng