Hướng dẫn sử dụng microsoft team , phần mền học trực tuyến cho học sinh , sinh viên...

163 Lượt xem
Published
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Teams (bản cập nhật mới nhất) cho giảng dạy và làm việc trực tuyến cho học sinh sinh viên và giảng viên , giáo viên.
Các chức năng chính:
Đăng nhập MS Teams
Giao diện MS Teams
Tạo lớp
Thêm sinh viên, giáo viên vào lớp
Sử dụng Sổ ghi chép điện tử (class notebook)
Dạy trực tuyến, chia sẻ màn hình, trình chiếu PowerPoint,
Bảng viết. Tạo lịch học tập
và nhiều chức năng khác...
Thể loại
Hướng Dẫn Sử Dụng