Hướng dẫn sử dụng phần mềm EVN Hà Nội tra cứu hóa đơn và chỉ số công tơ theo từng ngày

1 Lượt xem
Published
Sử dụng App EVNHANOI, khách hàng có thể tra cứu mọi thông tin về điện, từ lịch ghi chỉ số công tơ, lịch tạm ngừng cấp điện, đến việc có thể gửi các yêu cầu và theo dõi tiến độ thực hiện các dịch vụ điện ngay trên ứng dụng như dịch vụ cấp điện mới, dịch vụ hợp đồng mua bán điện (ký kết, thay đổi, bổ sung thông tin,...); dịch vụ về thiết bị đo đếm (kiểm tra, kiểm định)…
Thể loại
Hướng Dẫn Sử Dụng