Nổi bật

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TOOL VỀ MÀN HỒNG IPHONE - IPAD . PURPLE 2.0B1

1,145 Lượt xem
Published
Link tải phần mềm vô màn hồng (dùng với cáp thường, lúc này chưa dùng cáp COM)
https://drive.google.com/file/d/1wqj5mZUC-r5I-Y1jyDCLRlRM4DG83UaQ/view

Hướng dẫn các bạn xử lí các lỗi thi dùng purple
=============
Báo hỏng, quăng thùng rác !
Copy purple vào ứng dụng
Vào Termino copy/paste dòng lệnh này
sudo xattr -cr /Applications/Purple.app
Sau đó enter và nhập pass máy tính vào
=======
Vấn đề thứ 2 là send boot lỗi hoài, là do máy chưa install homebrew. Lỗi này hay gặp ở máy chạy CATALINA
How to install homebrew on MAC tham khảo link này
https://osxdaily.com/2018/03/07/how-install-homebrew-mac-os/
Sau khi intall xong homebrew thì copy/paste tiếp
Brew Install libusbmuxd
Tiếp tục chờ và sau khi xong thì copy/paste
Brew Install wget
Xong.
========
Sau khi vào được màn hình hồng thì đem máy qua máy tính chạy window
Cắm cáp bison (350k) vào máy tính
Mở wl hoặc jc lên ( tải ở trang chủ 2 thằng này )
Nếu chưa nhận cổng com thì cài cái driver pl2303 trên phần mềm luôn.
Sau đó chọn com của cọng cáp COM, bấm connect.
Sau đó muốn đổi gì đó đổi.

https://m.youtube.com/watch?v=3GbZYuDroDM
Video tham khảo cách xài.

Purple_2.0b1.dmg.zip
drive.google.com

CODE fix tiếng cho máy Hàn - Nhật
syscfg add SwBh 0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000
syscfg add PACV 0x00010000 0xCA13DD0A 0x00000100 0x00001800 0x00000400 0x00000400 0x9FB9FC00 0x459FB9FB 0xF4D66AC0 0xF0114830 0x0000003F
syscfg add MtCl 0x02000261 0x00200300 0x43374603 0x37343335 0x56543546 0x32393147 0x002D3454 0x5D7B0000 0x0000284A 0x00000000 0x00000000 0xCECF0000 0xCBCCCBCC 0xCCCCCCCC 0x0000CFCD 0x8E8F8F00 0x8E8E8E8E 0x8F8E8F8E 0x0000008F 0x79797979 0x79797979 0x7A797979 0x3A000000 0x3A3A3A3A 0x3A3A3A3A 0x003A3A3A 0x35350000 0x35353535 0x35353535 0x00003535 0x3A3A3A00 0x3A3A3A3A 0x3A3A3A3A 0x0000003A 0x7F808080 0x80808080 0x81818181 0x81818281 0x7F7F807F 0x807F7F7F 0x00000000 0x7F807F80 0x8080807F 0x81818180 0x81818181 0x807F8080 0x807F7F7F 0x00000000 0x80808080 0x80808080 0x81818180 0x81818181 0x80808180 0x807F7F7F 0x00000000 0x5A5B5A66 0x595A595A 0x665C5958 0x2A000000 0x25252625 0x25252525 0x002A2625 0x343A0000 0x34343435 0x34333334 0x00003C35 0x00090000 0x0000FF12 0x7D670000 0x7D7D7D7D 0x7D7D7D7D 0x0000667D 0x7B7C7900 0x61616870 0x7D7C7069 0x00000079 0x7A797571 0x7F7F7D7C 0x8483817F 0x81848483 0x84838381 0x00008584 0x756F0000 0x7E7D7A7A 0x807E7E7E 0x84838384 0x82818184 0x86848585 0x00000000 0x00000000 0x7D7D7D66 0x7D7D7D7D 0x657D7D7D 0x78000000 0x68717A7D 0x70686261 0x00787D7A 0x74700000 0x7C7B7A78 0x807F7E7D 0x83828282 0x82818182 0x83838482 0x00000000 0x7979736F 0x7D7D7D7C 0x81837F7E 0x81828482 0x84848180 0x00008583 0x00000000 0x7D660000 0x7D7D7D7D 0x7D7D7D7D 0x0000657D 0x7A7D7800 0x62616871 0x7D7A7169 0x00000078 0x79787470 0x7F7D7C7C 0x8283817F 0x81838383 0x84828281 0x00008584 0x736F0000 0x7D7C7978 0x7F7D7E7C 0x84838184 0x81808183 0x87838584 0x00000000 0x00000000 0x02580000 0x02580258 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0xADAD0000 0xADADADAD 0xADADADAD 0x0000ADAD 0x82828200 0x82828282 0x82828282 0x00000082 0x70707070 0x70707070 0x70707070 0x41000000 0x41414141 0x41414141 0x00414141 0x36360000 0x36363636 0x36363636 0x00003636 0x30303000 0x30303030 0x30303030 0x00000030 0x67686566 0x65676665 0x6A676564 0x71000000 0x6F70736E 0x6F6F716F 0x00747270 0x767A0000 0x77787677 0x77767579 0x00007D78 0x64646400 0x140A0A0A 0x8B8B8B00 0x00000000 0xFFFF0000 0x31000000 0x322E302E 0x00363166 0x00000000 0xBB000000
syscfg add MtSN 00652924571GN8302291065235756145117583822515
Thể loại
Hướng Dẫn Sử Dụng