NÂNG CẤP ỐP ĐIỆN THOẠI NHÀM CHÁN || 30 Ý Tưởng Tự Làm Ốp Siêu Hay

38 Lượt xem
Published
DẤU THỜI GIAN:
00:59 Ốp điện thoại emoji
06:48 Ốp điện thoại mì ngon
07:06 Bọc điện thoại trứng dẻo
08:28 Cách làm ốp Coca cola
11:26 Cắt khuôn silicone
11:52 Ốp điện thoại bông xù

----------------------------------------------------------------------------------------
Video này được thực hiện cho mục đích giải trí. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, an toàn và độ tin cậy. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện dựa theo thông tin trên video này đều tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào. Trách nhiệm của người xem là sử dụng có phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu có kế hoạch bắt chước, mô phỏng.

Video sau đây có thể có hành động được thực hiện bởi các diễn viên của chúng tôi trong môi trường được kiểm soát - vui lòng sử dụng biện pháp phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu bạn dự định sao chép.
----------------------------------------------------------------------------------------
Đăng ký 5MC Tuổi TEEN: https://bit.ly/2PAJoA6
----------------------------------------------------------------------------------------
Music by Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/

Tài liệu chứng khoán (hình ảnh, cảnh quay và khác): https://www.depositphotos.com