TINH YEU | hướng dẫn làm móng white tip làm cho thành almond | NAIL ART 2021

62 Lượt xem
Published
NEW NAIL ART - NAIL TECHNICIAN.
-MY CHANNEL:https://goo.gl/tEhFYv
-SUPPORT YOU FROM BASIC UPGRADES, AND MODEL NAILS DESIGN.
-NEW ART DESIGN 2020.2021.
-NAIL TECHNICIAN,
#newnailart2021 #nailart #nail2021
Thể loại
Hướng Dẫn Làm