Tool Auto Trade BO - Hướng dẫn sử dụng tab giả lập Nâng Cao

14 Lượt xem
Published
Tool Auto Trade BO - Hướng dẫn sử dụng tab giả lập Nâng Cao

CÁC BƯỚC CÀI TAB GIẢ LẬP
1/ Vào chương trình 2
2/ set up cú pháp và thêm
3/ copy cú pháp lại
4/ Đánh theo sự điều khiển của tab giả lập
5/ Vào tab nút giả lập
6/ Paste cái cú pháp copy ở trên và thêm
7/ vào điều khiển 2
8/ Chọn số lần thua liên tiếp theo mong muốn
Bấm bắt đầu trade
DONE
3buy 1sell
3buy 1sell
3buy 1sell
liên tiếp
3buy nó sẽ đánh buy1$
nếu thua, chờ tín hiệu 3buy
3 buy đánh 2$, nếu thắng
thì quay lại bước đầu.

Lưu ý: Chỉ cài 1 tín hiệu.
ví dụ: cài 2 tín hiệu

- Đăng ký link: https://wefinex.net/register?r=4CB846A
- Liên hệ 0965544167 (Zalo) để kích hoạt tài khoản
Thể loại
Hướng Dẫn Sử Dụng