Video hướng dẫn sử dụng Add-In NPD

13 Lượt xem
Published
Hướng dẫn gán nhãn thể hiện độ dày sàn và nhãn khác code(Khác cao độ). Đây là hai loại ký hiệu thường dùng trong tất cả các laoij bản vẽ kiến trúc và kết cấu.
Thể loại
Hướng Dẫn Sử Dụng